Услови

Сопствена одговорност за содржината

Корисниците се обврзуваат да даваат исклучиво вистинити податоци во внесениот оглас. StanoviSkopje.mk го задржува правото за промена, дополнување или бришење на било кој дел од страницата или на целата понуда без претходно известување, како и за времено или трајно запирање на објавата. Одговорноста за содржината на огласите, сликите, видео-клиповите, профилите или другите прилози лежи исклучиво кај авторите. StanoviSkopje.mk не гарантира постојана достапност на веб страницата. Огласите на StanoviSkopje.mk потекнуваат од корисниците и фирмите. Укажуваме на тоа дека StanoviSkopje.mk не дава гаранција за квалитетот, целосноста, сигурноста или легалноста на огласите, како и за комуникацијата на корисниците.

Во согласност со чл.14, 15, 17 и 17 од Законот за лични податоци, по Ваше барање должни сме да ги дополниме, измениме, избришеме или да го сопреме користењето на Вашите лични податоци во случај на нивна нецелоснот неточност, неажурираност и доколку нивната обработка не е во согласност со одредбите на законот. Ваквата должност е и Ваше право во случај доколку се констатира некаков пропуст на податоците од наша страна , за што ќе бидете навремено уредно известени.

Доколку Вашите податоци би можело да се употребат за рекламен материјал и слично, за истото претходно писмено ќе побараме Ваша согласност, а крајно за истото имате право веднаш да не известите за Вашето барање податоците да не бидат користени за такви цели.

Не е дозволено преку други корисници да се собираат лични информации како е-мејл адреси, телефонски броеви, или истите да се добиваат на било каков начин без согласност од корисниците. Исто така не е дозволено да се копираат, менуваат или прошируваат содржини на туѓи огласи.доколку забележите било каква злоупотреба,Вемолиме веднаш да не известите, како би можеле да превземеме соодветни дејства.

Недопуштени содржини

StanoviSkopje.mk дозволува да се објавуваат само огласи за недвижнини.

Oсобено е недопуштиво да се даваат огласи како понуда, побарувачка или настан на StanoviSkopje.mk (текст или слики) со следнава содржина:

Огласи кои не се во рамките нa правилата на StanoviSkopje.mk и огласи кои не се не во рамките во согласност со законски прописи во Македонија нема да бидат објавени.

Без двојно прикажување на огласите

Огласот се дава само еднаш и само на локацијата на понудата или побарувачката. Вашиот оглас се појавува на одбраната локација и рубрика и може да се најде преку едно регионално и национално пребарување или пребарување низ Македонија. Повеќекратно давање оглас со идентична содржина – вклучително и во различни региони – не е дозволено.

Овие правила важат исто така и за огласи, кои се разликуваат преку слики и формулации, но кои содржински се идентични.

Исто така и надрегионалните услуги не смеат повеќекратно да бидат понудени. Огласи со повеќекратни прилози и слична содржина нема да бидат толерирани и веднаш ќе бидат избришани.

Линкови до други веб сајтови

На веб сајтот StanoviSkopje.mk може да се најдат линкови до други веб сајтови кои не се наша сопственост.

Ако корисникот ги посети таквите страници на овој веб-сајт ,треба да се почитува прописите кои се применуваат за заштита на податоци и други упатства.

StanoviSkopje.mk не превзема одговорност за стандардот на заштита на податоци и обработка на лични податоци на други компании.

Сите линкови имаат свои политики на приватност со кои се согласувате во момент кога ќе кликнете на линкот. Во таков случај нашата компанија не е одговорна , нити пак превзема одговорност за заштитата на вашите податоци , доколку одберете истите да ги пренесете на третите субјекти. Нашата одговорност се однесува за податоците кои ги оставате на нашата веб страна, но не и за линкови на трети субјекти врз кои немаме контрола.

Спам, измама, злоупотреба

StanoviSkopje.mk не толерира спамови (Масовно создавање на содржински идентични прилози (теми) и/или одговори),што значи не е дозволено објавување на исти прилози во повеќе категории. Ако сте вознемирени од спамовите, не се двоумете да не контактирате на: info( at )stanoviskopje.mk

Совети за заштита на лозинката

Ве молиме применувајте ги следниве мерки на претпазливост:

Чувајте ја Вашата лозинка во тајност и не ја делете со другите.

Избегнувајте употреба на истата лозинка која ја користите и за други веб страници. Ако имате впечаток дека неовластено лице ја открило Вашата лозинка, веднаш променете ја лозинката и за тоа известете ги StanoviSkopje.mk .

Старосна граница

За да можете да ја користите оваа страница морате да имате наполнето 18 години. Членови под 18 години на StanoviSkopje.mk не се прифаќаат.

Престанок, суспензија

StanoviSkopje.mk го задржува правото да ја прекине или суспендира регистрацијата на корисникот на StanoviSkopje.mk во секое време, без писмено соопштение, ако истиот, според мислењето на StanoviSkopje.mk, не огласувал во согласност со условите на користење. Во случај на прекин на регистрацијата, StanoviSkopje.mk ќе го избрише евентуално креираниот профил на корисникот, а неговите податоци ќе се чуваат во предвидениот рок.

Отстранување на содржини

StanoviSkopje.mk го задржува правото да ги промени, помести, преработи или избрише огласите и записите на StanoviSkopje.mk. StanoviSkopje.mk експлицитно го задржува правото, во секое време да менува, надополнува или брише делови на веб страната или целата објава без претходна најава, или објавувањето времено или трајно да го запре.

Регистрација или најава
---------
За веќе постоечки корисник
Search for a city or select popular from the list
The account with the email address already exists on the site. To synchronize with Social Network Login plugin please enter the password to your account on the site.

Листа за споредба

Не се додадени огласи за споредба